اطلاعات مراكز مورد تائيد

در اين قسمت ليست مراکز آموزش عالي مورد تاييد وزارت علوم و و تحقيقات و فناوري قرار داده شده است تا واحدها بتوانند از اين قسمت هر چه سريعتر به اسامي مراکز و موسسات آموزش عالي دسترسي داشته باشند. توجه داشته باشيد وجود صرف نام موسسه دليل بر تاييد و يا رد كلي آن مركز يا موسسه نمي شود و بايستي به نام رشته و سال ورود مدرک پايه نيز توجه شود .

* لطفا جهت جستجو  يک کلمه يا واژه کليدي از نام موسسه يا مرکز آموزش عالي مورد نظر را خانه زير وارد كرده و كليد جستجو را كليك كنيد.

جستجو   

 نمايش همه بانك

 

 

شماره جلسه

تاريخ جلسه

نام مركز وابسته به.... رشته و مقطع وضعيت تصويب

شماره نامه

تاريخ نامه


موسسه اموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی نبی اکرم

 

کاردانی علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر مصوب قطعی


توضيح : ندارد

22/4399


85/3/23


اموزشکده فنی و حرفه ای شماره 2 پسران زاهدان

 

کاردانی پیوسته تاسیسات مصوب قطعی


توضيح : ندارد

22/4664


84/5/22


اموزشکده فنی و حرفه ای پسران شماره 2 کرمان ( دادبین )

 

کاردانی پیوسته استخراج معدن مصوب قطعی


توضيح : ندارد

22/4666


84/5/22


اموزشکده فنی وزارت صنایع و معادن

 

کاردان فنی مکانیک - نقشه کشی صنعتی مصوب قطعی


توضيح : ندارد

22/4674


83/6/15


دانشگاه بین المللی چابهار

 

کارشناسی رشته های کامپیوتر و فناوری اطلاعات - اقتصاد و مدیریت با گرایش های ( کامپیوتر و سیستم های اطلاعاتی ، سیستم های اطلاعاتی و مدیریت ، اقت


توضيح :موسسه اموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی شهید اشرفی اصفهانی

 

کاردانی علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر مصوب قطعی


توضيح : شورای گسترش اموزش عالی در جلسات مورخ 81/3/25 و

22/498


85/1/21


دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

 

کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی پست مصوب قطعی


توضيح : ندارد

22/5049


83/7/8


مرکز اموزش علمی کاربردی اداره کل تعاون اذربایجان شرقی - تبریز وزارت تعاون

 

کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی حسابداری مصوب موقت


توضيح :

22/8546


84/9/26


وزارت صنایع و معادن - بیرجند

 

کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی نرم افزار سیستم مصوب موقت


توضيح : ضمناً شورای گسترش اموزش عالی در

22/4509


85/4/6


مرکز اموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی - بابل جهاد دانشگاهی

 

کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی مدیریت بازرگانی مصوب قطعی


توضيح :

22/5716


83/7/29


موسسه اموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی شمال - امل

 

کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی مصوب موقت


توضيح : در تاریخ 76/3/17 بایک بار پذیرش دانشجو موافقت شد

22/11473


84/11/10


موسسه اموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی شمال - امل

 

کارشناسی ناپیوسته ساختمان مصوب قطعی


توضيح : ندارد

22/7702


83/10/22


دانشگاه صنعتی مالک اشتر - اصفهان

 

کاردانی شیمی غیر مصوب


توضيح : ندارد

22/6748


85/5/10


موسسه اموزش عالی علمی کاربردی صنعت اب و برق - اصفهان وزارت نیرو

 

کاردانی علمی کاربردی عمران ( اب و فاضلاب ) مصوب قطعی


توضيح :

22/981


84/2/5


مرکز اموزش علمی کاربردی سازمان زندان ها - استان خوزستان - اهواز قوه قضائیه

 

کاردانی علمی کاربردی اصلاح و تربیت و امور فرهنگی مصوب قطعی


توضيح :

22/415


84/1/21


مرکز اموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی - استان خراسان - مشهد جهاد دانشگاهی

 

کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی ریخته گری مصوب موقت


توضيح :

22/8092


84/9/26


موسسه اموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی سوره - اردبیل

 

کاردانی معماری مصوب موقت


توضيح : مجوز یکبار پذیرش در تاریخ های مذکور

22/5672


83/8/4


سازمان مدیریت صنعتی - اردبیل وزارت صنایع و معادن

 

کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر مصوب قطعی


توضيح : ندارد

22/6319


83/10/6


مرکز اموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی - اراک جهاد دانشگاهی

 

کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی نرم افزار سیبستم مصوب موقت


توضيح :

22/9021


84/9/24


مرکز اموزش عالی تعاون - اذربایجان شرقی ( تبریز) وزارت تعاون

 

دوره کاردانی علمی کاربردی حسابداری مصوب قطعی


توضيح : ندارد

22/3298


83/5/12


سازمان تبلیغات اسلامی - ابادان

 

کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی هنرهای تجسمی - نقاشی مصوب موقت


توضيح : مجوز اجرای دروه مزبور

22/10119


85/7/22


دانشکده علوم انتظامی

 

کاردانی علوم انتظامی مصوب قطعی


توضيح : ندارد

22/5306


85/5/2


اموزشکده فنی و حرفه ای کاشان وزارت اموزش و پرورش

 

صنایع نساجی مصوب قطعی


توضيح : ندارد

22/5307


85/4/19


دانشگاه علوم دریایی امام خمینی ( ره ) نیروی دریایی ارتش

 

کارشناسی فرماندهی و ناوبری کشتی مصوب قطعی


توضيح : ندارد

22/5314


83/7/15


موسسه اموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی شهید اشرفی اصفهانی

 

کارشناسی حقوق مصوب موقت


توضيح : یکبار پذیرش ( تاکنون کجوز مزبور به طور متوالی هر ساله تمدید شده است

22/5315


83/7/25


مرکز اموزش عالی علمی کاربردی شهید بابایی اراک جهاد دانشگاهی

 

دوره کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی نرم افزار سیستم مصوب قطعی


توضيح :

22/5646


83/7/26


سازمان مدیریت صنعتی - کرمانشاه

 

کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی حسابداری مصوب موقت


توضيح : مجوز اجرای دروه مزبور برای یکبار پذیرش

24/4/9


85/8/8


مرکز اموزش عالی علمی کاربردی شهید بابایی اراک جهاد دانشگاهی

 

دوره کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر مصوب قطعی


توضيح :

22/5646


83/7/26


مرکز اموزش عالی علمی کاربردی شهید بابایی اراک جهاد دانشگاهی

 

دوره کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی سخت افزار کامپیوتر مصوب قطعی


توضيح :

22/5646


83/7/26


مرکز اموزش عالی علمی کاربردی شهید بابایی اراک جهاد دانشگاهی

 

دوره کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی اقتصاد کار و بهره وری مصوب قطعی


توضيح :

22/5646


83/7/26


مرکز اموزش عالی علمی کاربردی شهید بابایی اراک جهاد دانشگاهی

 

دوره کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی مدیریت بازرگانی مصوب قطعی


توضيح :

22/5646


83/7/26


موسسه اموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی رجاء

 

کاردانی حسابداری مصوب قطعی


توضيح : ندارد

22/5138


85/4/31


اموزشکده فنی و حرفه ای دختران شیراز

 

کاردانی پیوسته گرافیک مصوب قطعی


توضيح : ندارد

22/6955


83/10/5


مرکز اموزش علمی کاربردی شهید یاسین جعفری کمیته امداد امام خمینی ( ره )

 

کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی امور امداد مصوب قطعی


توضيح :

22/6957


83/9/14


مرکز اموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی شهید خیابانیان ( زاهدان ) وزارت جهاد کشاورزی

 

کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی امور دامی گرایش پرورش گاو و گاومیش مصوب


توضيح :مرکز اموزش عالی تعاون - همدان

 

کاردانی مدیریت بازرگانی مصوب قطعی


توضيح : ندارد

22/6475


83/9/1


مرکز اموزش علمی کاربردی صنعت هوانوردی ( تهران ) سازمان هواپیمایی کشوری

 

کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی مترجمی زبان انگلیسی مصوب قطعی


توضيح :

22/6960


84/7/12


موسسه اموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی طبرستان

 

کاردانی مدیریت بازرگانی مصوب قطعی


توضيح : ندارد

22/6987


85/6/29


اموزشکده فنی و حرفه ای دختران بندر عباس

 

کاردانی پیوسته حسابداری مصوب قطعی


توضيح : ندارد

22/6999


83/10/2


مرکز اموزش شرکت داده پردازی ایران سازمان بازنشستگی کشور

 

کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر مصوب قطعی


توضيح :

22/7001


83/10/5


[<< قبلي] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [بعدي >>]


تعداد مراكز 604