اطلاعات مراكز مورد تائيد

در اين قسمت ليست مراکز آموزش عالي مورد تاييد وزارت علوم و و تحقيقات و فناوري قرار داده شده است تا واحدها بتوانند از اين قسمت هر چه سريعتر به اسامي مراکز و موسسات آموزش عالي دسترسي داشته باشند. توجه داشته باشيد وجود صرف نام موسسه دليل بر تاييد و يا رد كلي آن مركز يا موسسه نمي شود و بايستي به نام رشته و سال ورود مدرک پايه نيز توجه شود .

* لطفا جهت جستجو  يک کلمه يا واژه کليدي از نام موسسه يا مرکز آموزش عالي مورد نظر را خانه زير وارد كرده و كليد جستجو را كليك كنيد.

جستجو   

 نمايش همه بانك

 

 

شماره جلسه

تاريخ جلسه

نام مركز وابسته به.... رشته و مقطع وضعيت تصويب

شماره نامه

تاريخ نامه


موسسه عالی اموزشی و پژوهشی خراسان موسسه اموزش عالی کاربردی صنعت آب و برق در مشهد

 

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی


توضيح :دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد اران و بیذدگل

 

کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی ابخیزداری تصویب


توضيح :وزارت جهاد کشائرزی در شهرستان مشهد(شهید هاشمی نژاد)

 

کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی آبخیزداری تصویب قطعی


توضيح :وزارت جهاد کشاورزی در کرج(دکتر جوانشیر)

 

کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی مرتع تصویب موقت


توضيح : شورای گسترش اموزش

24/4/1605


86/5/10


وزارت هاد کشاورزی در مشهد (شهید هاشمی نژاد)

 

کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی مرتع تصویب


توضيح :وزارت جهاد کشاورزی در شهرستان تبریز0شهید سرداری)

 

کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی آبخیزداری تصویب


توضيح :وزات جها کشاورزی در شهرستان خرم آباد(الغدیر)

 

کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی آبخیزداری تصویب


توضيح :دانشگاه ایلام

 

کاردانی رشته تکنولوژی مرتع و ابخیزداری تصویب قطعی است


توضيح :

22/12661


85/9/13


آموزش علمی کاربردی هلال ایران

 

کارشناسی ناپیوسته مدیریت عملیت امداد و نجات تصویب قطعی است


توضيح :

24/4/2436


86/7/30


سازمان نهضت سواد اموزی شهر ستان کرج

 

کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی راهنمی اموزشی تصویب قطعی است


توضيح :

24/4/1618


86/5/10


موسسه آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی کار قزوین

 

کارشناسی مهندسی نساجی-شیمی نساجی و علوم


توضيح :78/3/1

موسسه اموزشی و پزوهشی امام خمینی 0ره9

 

کارشناسی معارف اسلامی و روانشناسی تصویب قطعی است


توضيح :

22/13291


86/7/30


مرکز اموزش ماشین سازی در اراک

 

کاردانی ناپیوسه علمی کاربردی ریخته گری تصویب قطعی است


توضيح :

24/4/2359


86/7/22


مرکز اموزش جهاد کشاورزی شهید فارسی در اصفهان

 

کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی فرش دستباف تصویب قطعی


توضيح :مرکز اموزش علمی کاربردی فنون و خدمات هوایی در تهران

 

کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی رشته هوانوردی تصویب قطعی


توضيح :مرکز اموزش علمی کاربردی فنون و خدمات هوایی در تهران

 

کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی رشته هوانوردی تصویب قطعی


توضيح :موسسه اموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی دارالقران الکریم اصفهان

 

کاردانی تربیت معلم قران کریم تصویب قطعی


توضيح :آموزش علمی کاربردی نور هدایت حافظ (تهران) اموزش و پرورش

 

کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی راهنمای اموزشی غیر


توضيح :دانشگاه رازی

 

کاردانی رشته دامپزشکی تصویب قطعی است


توضيح :

22/8494


86/5/14


آموزشکده فنی شهید چمران

 

کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی مکانیک صنایع تصویب قطعی است


توضيح :

24/4/2583


86/8/8


موسسه آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی طبرستان

 

کاردانی علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر تصویب قطعی


توضيح :دانشگاه زابل

 

کارشناسی رشته مهندسی کشاورزی -گیاهپزشکی تصویب قطعی است


توضيح :

22/19427


86/10/25


مجتمع آموزشی پژوهشی صنعت آب و برق فارس

 

کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی برق الکترونیک و ابزار دقیق تصویب قطعی


توضيح :موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی- تهران سابق(دانشگاه غیردولتی - غیرانتفاعی علم و فرهنگی

 


توضيح :84/1/27

غیردولتی-غیرانتفاعی کارقزوین

 

کارشناسی حقوق قطعی


توضيح : ندارد

22/24862


86/12/22


موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی

 

امور بیمه -


توضيح :85/5/7

دانشگاه غیردولتی - غیرانتفاعی علم و فرهنگ

 

مدیریت صنعتی - کارشناسی قطعی


توضيح : ندارد

22/19820


86/11/6


71/1/29

دانشگاه علوم پایه دامغان

 

زمین شناسی-کارشناسی قطعی


توضيح : ندارد

22/20141


86/11/9


مرکز آموزش عالی تربیت مربی عقیدتی سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در قم

 

تربیت مربی


توضيح :موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی

 

امور بیمه-


توضيح :آموزشکده فنی و حرفه ای دختران همدان وزارت آموزش و پرورش

 

معماری-کاردانی پیوسته


توضيح : مجوز مورخ 1/2/80

22/23951


86/12/8


موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی اهواز استان خوزستان

 

زبان و ادبیات


توضيح :84/1/27

موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی کار واحدقزوین

 

حقوق-کارشناسی قطعی


توضيح : ندارد

22/24862


86/12/22


83/10/12

موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی قشم

 

حسابداری-کاردانی قطعی


توضيح : ندارد

22/22984


86/11/29


موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - تهران سابق(دانشگاه غیردولتی-غیرانتفاعی علم و فرهنگی

 


توضيح :1382

صنعتی مالک اشتر شاهین شهر اصفهان

 

علمی کاربردی سخت و تولید ماشین ابزار-کارشناسی ناپیوسته


توضيح : ندارد

24/4/2534


86/8/1


موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی کارقزوین

 

مهندسی نساجی-شیمی


توضيح :آمزشکده فنی و حرفه ای شهید شمسی پور وزارت آموزش و پرورش

 

الکترونیک عمومی-کارشناسی


توضيح : تاریخ مجوز14/9/80

22/24776


86/12/21


مرکز آموزش عالی کاربردی تعاونی قارچ صدفی تنکابن

 

علمی کاربردی گل وگیاهان زینتی-کاردانی


توضيح :موسسه آموزش عالی کار

 

حسابداری-کاردانی


توضيح :

34/11/98694


86/12/5


[<< قبلي] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [بعدي >>]


تعداد مراكز 604