اطلاعات مراكز مورد تائيد

در اين قسمت ليست مراکز آموزش عالي مورد تاييد وزارت علوم و و تحقيقات و فناوري قرار داده شده است تا واحدها بتوانند از اين قسمت هر چه سريعتر به اسامي مراکز و موسسات آموزش عالي دسترسي داشته باشند. توجه داشته باشيد وجود صرف نام موسسه دليل بر تاييد و يا رد كلي آن مركز يا موسسه نمي شود و بايستي به نام رشته و سال ورود مدرک پايه نيز توجه شود .

* لطفا جهت جستجو  يک کلمه يا واژه کليدي از نام موسسه يا مرکز آموزش عالي مورد نظر را خانه زير وارد كرده و كليد جستجو را كليك كنيد.

جستجو   

 نمايش همه بانك

 

 

شماره جلسه

تاريخ جلسه

نام مركز وابسته به.... رشته و مقطع وضعيت تصويب

شماره نامه

تاريخ نامه


مرکز اموزش علمی کاربردی شرکت تعاونی پیشتازان ایین زندگی ( تهران ) وزارت تعاون

 

کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی تربیت مربی - مراکز پیش دبستانی مصوب موقت


توضيح :

22/12123


84/11/29


موسسه اموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی شمال

 

کاردانی علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر مصوب موقت


توضيح : شورای گسترش اموزش عالی در جلسات مورخ 81/3/25 و 81/12/17 با

22/12179


84/11/29


دانشگاه صنایع و معادن ایران ( تهران ) وزارت صنایع و معادن

 

کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر مصوب موقت


توضيح :

22/12183


84/11/30


مرکز اموزش علمی کاربردی شرکت زغال سنگ کرمان وزارت صنایع و معادن

 

کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی اکتشاف معدن مصوب موقت


توضيح :

22/12187


84/12/2


مرکز اموزش علمی کاربردی صنعت اب و برق اصفهان وزارت نیرو

 

کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی برق - قدرت مصوب موقت


توضيح : مجوز اجرای

22/12188


84/12/2


دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

 

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی پست مصوب موقت


توضيح : مجوز

22/12189


84/12/3


دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

 

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی پست مصوب موقت


توضيح : مجوز

22/12189


84/12/3


سازمان مدیریت صنعتی - کرمانشاه وزارت صنایع و معادن

 

کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی آمار و نیروی انسانی مصوب قطعی


توضيح : ندارد

22/6476


83/9/1


مرکز اموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه جهاد دانشگاهی

 

کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر مصوب موقت


توضيح :

22/9718


84/10/17


مرکز اموزش علمی کاربردی بازرگانی ( تهران ) وزارت بازرگانی

 

کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی اقتصاد کار و بهره وری مصوب موقت


توضيح :

22/12334


84/12/1


اموزشکده فنی و حرفه ای مشهد ( شهید محمد منتظری ) وزارت اموزش و پرورش

 

کاردانی پیوسته عمران - عمران روستایی مصوب قطعی


توضيح : ندارد

22/12384


84/12/2


مرکز اموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه ( سر پل ذهاب ) وزارت جهاد کشاورزی

 

کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی امور زراعی و باغی - تکنولوژی تولیدات باغی مصوب


توضيح :موسسه اموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی شمال

 

کاردانی علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر مصوب قطعی


توضيح : ندارد

22/12939


84/12/27


مرکز اموزش علمی کاربردی فرهنگ ( تهران ) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی امور فرهنگی مصوب موقت


توضيح :

22/12973


84/12/24


دانشکده علوم انتظامی نیروی انتظامی

 

کاردانی علوم پایه انتظامی مصوب قطعی


توضيح : ندارد

22/13054


84/12/17


اموزشکده تربیت بدنی شهریار

 

کاردانی پیوسته تربیت بدنی - تربیت بدنی مصوب قطعی


توضيح : ندارد

22/1333


84/2/10


اموزشکده شماره 2 ارومیه

 

کاردانی پیوسته صنایع شیمیایی - مکانیک خودرو - تاسیسات - گرافیک - کامپیوتر - صنایع غذایی - امور زراعی و باغی مصوب قطعی


توضيح : ندارد

22/1333


84/2/10


دانشکده علوم و فنون فارابی

 

کارشناسی علوم سیاسی گرایش امنیت ملی مصوب قطعی


توضيح : ندارد

22/13744


84/12/27


موسسه اموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی شهید اشرفی اصفهانی

 

کارشناسی الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی مصوب موقت


توضيح : مجوز مزبور برای یک بار پذیرش

22/1617


85/2/9


اموزشکده فنی نقشه برداری سازمان جغرافیایی وزارت دفاع و پشتیبانی

 

کاردانی فنی عمران - نقشه برداری مصوب قطعی


توضيح : ندارد

22/2064


83/3/24


مرکز اموزش شهید سعیدی مشهد وزارت اموزش و پرورش

 

کاردانی علمی کاربردی راهنمای اموزشی مصوب قطعی


توضيح : ندارد

22/251


84/1/14


اموزشکده فنی و حرفه ای دختران کازرون

 

کاردانی پیوسته طراحی و دوخت مصوب قطعی


توضيح : ندارد

22/2648


84/3/28


موسسه اموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی شمال

 

کارشناسی حقوق مصوب موقت


توضيح : مجوز اجرای رشته مزبور برای سال های 80و81و82و83 تمدید شده است

22/2805


84/4/4


اموزشکده فنی و حرفه ای اراک

 

کاردانی پیوسته حسابداری مصوب قطعی


توضيح : ندارد

22/2810


84/3/31


اموزشکده فنی و حرفه ای دختران قزوین وزارت اموزش و پرورش

 

کاردانی پیوسته گرافیک - گرافیک مصوب قطعی


توضيح : ندارد

22/282


85/1/19


اموزشکده فنی و حرفه ای پسران رشت ( شهید چمران ) وزارت اموزش و پرورش

 

کاردانی پیوسته کامپیوتر - نرم افزار مصوب قطعی


توضيح : ندارد

22/2979


85/3/24


مجتمع ماشین سازی اراک

 

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار غیر مصوب


توضيح : ندارد

22/3080


84/4/4


مرکز اموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی بعثت شیراز وزارت جهاد کشاورزی

 

کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی فرش دستباف و کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی امور مرتع مصوب


توضيح :مرکز اموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی هرمزگان وزارت جهاد کشاورزی

 

کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی تولید و فراوری خرما مصوب قطعی


توضيح :

22/3084


84/3/28


مجتمع اموزشی ماشین سازی اراک وزارت صنایع و معادن

 

کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی جوشکاری مصوب قطعی


توضيح : ندارد

22/3085


84/4/4


مرکز اموزش علمی کاربردی مدیریت صنعتی منطقه جنوب ( شیراز ) سازمان مدیریت صنعتی

 

کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی مدیریت بازرگانی مصوب قطعی


توضيح :

22/3086


84/3/28


دانشکده صدا و سیما سازمان صدا و سیما

 

کاردان فنی برق - الکترونیک مصوب قطعی


توضيح : ندارد

22/3088


84/4/25


مرکز اموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی کرمان و هرمزگان ( حاجی اباد ) وزارت جهاد کشاورزی

 

کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی معطر ( در کرمان ) و


توضيح :موسسه اموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی شیخ بهائی اصفهان

 

کارشناسی مدیریت صنعتی مصوب موقت


توضيح : مجوز اجرای رشته مزبور برای سال های 80و81و82و83 تمدید شده است

22/3233


84/4/28


دانشکده صنعت هواپیمایی کشور

 

کاردانی مخابرات هواپیما و کاردانی مراقبت پرواز مصوب قطعی


توضيح : ندارد

22/3234


84/4/6


سازمان مدیریت صنعتی

 

دوره مدیریت عالی اجرایی با گرایش مدیریت استراتژیک غیر مصوب


توضيح : ندارد

22/3297


83/5/6


مرکز اموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی میاندواب

 

کاردانی تکنولوژی صید و بهره برداری غیر مصوب


توضيح : ندارد

22/3389


84/4/14


دانشگاه تربیت معلم اذربایجان

 

دکتری زبان و ادبیات فارسی مصوب قطعی


توضيح : ندارد

22/3390


84/4/6


اموزشکده کشاورزی ساری وزارت اموزش و پرورش

 

کاردانی پیوسته امور زراعی و باغی - تکنولوژی گیاه پزشکی مصوب قطعی


توضيح : ندارد

22/3470


85/3/24


اموزشکده فنی انرژی هسته ای بوشهر سازمان انرژی اتمی ایران

 

کاردانی فنی انرژی هسته ای مصوب قطعی


توضيح : ندارد

22/3625


83/5/25


[<< قبلي] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [بعدي >>]


تعداد مراكز 604