اطلاعات مراكز مورد تائيد

در اين قسمت ليست مراکز آموزش عالي مورد تاييد وزارت علوم و و تحقيقات و فناوري قرار داده شده است تا واحدها بتوانند از اين قسمت هر چه سريعتر به اسامي مراکز و موسسات آموزش عالي دسترسي داشته باشند. توجه داشته باشيد وجود صرف نام موسسه دليل بر تاييد و يا رد كلي آن مركز يا موسسه نمي شود و بايستي به نام رشته و سال ورود مدرک پايه نيز توجه شود .

* لطفا جهت جستجو  يک کلمه يا واژه کليدي از نام موسسه يا مرکز آموزش عالي مورد نظر را خانه زير وارد كرده و كليد جستجو را كليك كنيد.

جستجو   

 نمايش همه بانك

 

 

شماره جلسه

تاريخ جلسه

نام مركز وابسته به.... رشته و مقطع وضعيت تصويب

شماره نامه

تاريخ نامه


موسسه اموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی سجاد ( ع )

 

کارشناسی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار مصوب قطعی


توضيح : ندارد

22/8351


83/10/26


مرکز اموزش سازمان صنایع و معادن استان خراسان ( مشهد ) وزارت صنایع و معادن

 

کاردانی علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر - نرم افزار سیستم - حسابداری مصوب


توضيح :موسسه اموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی نبی اکرم

 

کاردانی مدیریت بازرگانی مصوب قطعی


توضيح : در تاریخ 80/12/25 با یکبار پذیرش دانشجو موافقت شد که در تاریخ 81/12/17

22/8543


84/9/23


سازمان مدیریت صنعتی - منطقه جنوب ( شیراز )

 

کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی حسابداری مصوب موقت


توضيح : مجوز مزبور برای یکبار پذیرش دانشجو بوده است و ضمناً برای سال

22/7154


84/7/25


مرکز اموزش عالی علمی کاربردی سازمان مدیریت صنعتی - منطقه جنوب - شیراز سازمان مدیریت صنعتی

 

کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی حسابداری مصوب موقت


توضيح :

22/975


85/1/29


اموزشکده فنی و حرفه ای دختران یاسوج وزارت اموزش و پرورش

 

کاردانی پیوسته طراحی و دوخت گرایش طراحی و دوخت مصوب قطعی


توضيح : ندارد

22/8547


84/9/9


دانشگاه بین المللی امام خمینی

 

کارشناسی مدیریت بازرگانی غیر مصوب


توضيح : ندارد

22/8586


83/12/9


اموزشکده فنی و حرفه ای دختران تهران ولیعصر ( عج ) وزارت اموزش و پرورش

 

کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی گرایش حسابداری مصوب قطعی


توضيح : ندارد

22/8643


84/9/13


اموزشکده فنی و حرفه ای شماره 2 مشهد ( ثامن الحجج ) وزارت اموزش و پرورش

 

کاردانی پیوسته متالوژی گرایش ریخته گری مصوب قطعی


توضيح : ندارد

22/8644


84/9/22


مرکز اموزش علمی کاربردی قوه قضائیه ( تهران ) دانشگاه جامع علمی کاربردی

 

کاردانی نرم افزار کامپیوتر مصوب موقت


توضيح : مجوز اجرای

22/8792


85/6/11


موسسه اموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی نجف اباد

 

کاردانی و کارشناسی ناپیوسته امار مصوب قطعی


توضيح : ندارد

22/8851


83/11/11


دانشگاه محقق اردبیلی

 

کارشناسی مدیریت بازرگانی غیر مصوب


توضيح : ندارد

22/8886


84/9/12


مرکز اموزش علمی کاربردی صنعت غذا ( تربت جام ) وزارت صنایع و معادن

 

کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی شیمی ازمایشگاهی - غذایی مصوب موقت


توضيح :

22/8946


84/9/23


مرکز اموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی میرزا کوچک خان رشت وزارت جهاد کشاورزی

 

کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی عمل اوری فراورده های شیلاتی مصوب موقت


توضيح :

22/8949


84/9/23


موسسه اموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی نبی اکرم ( ص )

 

کارشناسی کتابداری گرایش فنی و مهندسی مصوب قطعی


توضيح : ندارد

22/8950


84/9/22


موسسه اموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی سجاد ( ع ) - مشهد

 

کاردانی علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر مصوب قطعی


توضيح : ندارد

22/10308


84/10/27


مرکز اموزش علمی کاربردی تعاون خراسان - مشهد وزارت تعاون

 

کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی مدیریت بازرگانی مصوب موقت


توضيح : مجوز

22/12687


84/12/15


مرکز اموزش علمی کاربردی حوزه هنری - مشهد سازمان تبلیغات اسلامی

 

کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی گرافیک مصوب قطعی


توضيح : ندارد

22/4568


84/5/2


مرکز اموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی استان کرمان ( باغین کرمان ) وزارت جهاد کشاورزی

 

کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی ماشین های کشاورزی مکانیسین مصوب موقت


توضيح :

22/9046


84/9/23


مرکز تربیت معلم شهید رجایی

 

کاردانی اموزش ابتدایی مصوب قطعی


توضيح : ندارد

22/9445


83/12/26


مرکز اموزش عالی فرهنگیان شهید دکتر بهشتی تبریز

 

کارشناسی ریاضی غیر مصوب


توضيح : ندارد

22/9447


83/12/26


مرکز اموزش علمی کاربردی کمیته امداد امام خمینی ( تهران ) کمیته امداد امام خمینی ( ره )

 

کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی امور امداد مصوب موقت


توضيح :

22/9559


84/10/18


اموزشکده فنی و حرفه ای شماره 1 تهران ( انقلاب اسلامی ) وزارت اموزش و پرورش

 

کاردانی پیوسته ساخت و تولید - ماشین ابزار مصوب قطعی


توضيح : ندارد

22/9561


84/10/24


دانشکده علوم پایه انتظامی نیروی انتظامی

 

کارشناسی ناپیوسته علوم انتظامی مصوب قطعی


توضيح : ندارد

22/9606


84/9/3


اموزشکده فنی و انرژی هسته ای بوشهر سازمان انرژی اتمی ایران

 

کارشناسی ناپیوسته مواد و صنعت هسته ای مصوب موقت


توضيح : مجوز اجرای دروه مزبور برای یکبار پذیرش دانشجو

22/9686


85/6/29


موسسه اموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی ارشاد ( دماوند )

 

کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی مصوب موقت


توضيح : مجوز اجرای دروه مزبور برای یکبار پذیرش دانشجو و برای سال

22/9717


85/6/29


اموزشکده فنی و حرفه ای کاشان ( شهید رجایی ) وزارت اموزش و پرورش

 

کاردانی پیوسته الکترونیک برق صنعتی مصوب قطعی


توضيح : ندارد

22/9719


84/10/14


اموزشکده فنی و حرفه ای اهواز وزارت اموزش و پرورش

 

کاردانی پیوسته کامپیوتر - نرم افزار مصوب قطعی


توضيح : ندارد

22/9720


84/10/13


اموزشکده فنی و حرفه ای پسران بندر عباس وزارت اموزش و پرورش

 

کاردانی پیوسته ساختمان - کارهای عمومی ساختمان مصوب قطعی


توضيح : ندارد

22/9727


84/10/13


مرکز اموزش علمی کاربردی اداره کل تعاون خراسان ( مشهد ) - مشهد وزارت تعاون

 

کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی مدیریت بازرگانی مصوب قطعی


توضيح :

22/5945


84/6/2


دانشکده امام باقر ( ع )

 

کاردانی مدیریت غیر مصوب


توضيح : ندارد

22/9759


83/12/22


مدرسه عالی شهید مطهری

 

کارشناسی الهیات و معارف اسلامی ( فقه و حقوق اسلامی) مصوب قطعی


توضيح : ندارد

22/9760


83/12/22


موسسه اموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی شیخ بهائی

 

کارشناسی ریاضی کاربردی مصوب قطعی


توضيح : ندارد

22/9846


85/7/2


سازمان مدیریت صنعتی

 

کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره وری مصوب قطعی


توضيح : ندارد

22/985


83/3/4


دانشگاه امام حسین

 

کاردانی حسابداری مصوب قطعی


توضيح : ندارد

22/9951


85/7/15


مرکز اموزش علمی کاربردی صنعت غذا ( عالیزاد ) وزارت صنایع و معادن

 

کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی تکنولوژی صنایع روغن خوراکی مصوب موقت


توضيح :

22/9955


84/10/10


مرکز اموزش علمی کاربردی حوزه هنری - مشهد سازمان تبلیغات اسلامی

 

کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی گرافیک - گرافیک مصوب موقت


توضيح :

22/9044


84/9/23


وزارت صنایع و معادن - مرکز اموزش و گسترش انفورماتیک ایران در شهرستان تهران

 

کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر مصوب موقت


توضيح :

22/5140


85/4/14


مرکز اموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر - قم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی گرافیک رایانه مصوب قطعی


توضيح :

22/7002


83/10/6


سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور - شیراز قوه قضائیه

 

کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر مصوب قطعی


توضيح :

22/5468


83/7/15


[<< قبلي] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [بعدي >>]


تعداد مراكز 604