اطلاعات مراكز مورد تائيد

در اين قسمت ليست مراکز آموزش عالي مورد تاييد وزارت علوم و و تحقيقات و فناوري قرار داده شده است تا واحدها بتوانند از اين قسمت هر چه سريعتر به اسامي مراکز و موسسات آموزش عالي دسترسي داشته باشند. توجه داشته باشيد وجود صرف نام موسسه دليل بر تاييد و يا رد كلي آن مركز يا موسسه نمي شود و بايستي به نام رشته و سال ورود مدرک پايه نيز توجه شود .

* لطفا جهت جستجو  يک کلمه يا واژه کليدي از نام موسسه يا مرکز آموزش عالي مورد نظر را خانه زير وارد كرده و كليد جستجو را كليك كنيد.

جستجو   

 نمايش همه بانك

 

 

شماره جلسه

تاريخ جلسه

نام مركز وابسته به.... رشته و مقطع وضعيت تصويب

شماره نامه

تاريخ نامه


دانشکده علوم انتظامی

 

کاردانی پاسداران غیر مصوب


توضيح : ندارد

22/10056


84/10/27


موسسه اموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی خیام

 

کارشناسی ریاضی کاربردی مصوب قطعی


توضيح : ندارد

22/10059


84/10/17


مرکز تربیت معلم بنت الهدی صدر رشت وزارت اموزش و پرورش

 

کاردانی ناپیوسته مطالعات اجتماعی مصوب قطعی


توضيح : ندارد

22/10136


83/12/26


موسسه اموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی صدر المتالهین

 

کاردانی امار مصوب موقت


توضيح : شورای گسترش اموزش عالی برای یک مرتبه با پذیرش دانشجو در رشته مزبور موسسه یاد

22/10148


84/10/13


موسسه اموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعی شمال

 

کارشناسی مدیریت صنعتی مصوب قطعی


توضيح : مجوز اجرای دروه مزبور برای یکبار پذیرش دانشجو در تاریخ 79/4/11 صادر شده است

22/10279


85/7/25


موسسه اموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی علامه محدث نوری

 

کاردانی حسابداری مصوب قطعی


توضيح : ندارد

22/10307


84/11/10


اموزشکده فنی و حرفه ای اراک وزارت اموزش و پرورش

 

کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی - حسابداری مصوب قطعی


توضيح : ندارد

22/10309


84/10/27


اموزشکده فنی و حرفه ای دختران قم وزارت اموزش و پرورش

 

کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی - حسابداری مصوب قطعی


توضيح : ندارد

22/10310


84/10/27


اموزشکده فنی و حرفه ای دختران کرج وزارت اموزش و پرورش

 

کاردانی پیوسته کامپیوتر - نرم افزار کامپیوتر مصوب قطعی


توضيح : ندارد

22/10311


84/10/27


جهاد دانشگاهی - کرمانشاه-اصفهان-گیلان

 

کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی عمران-امور پیمانها مصوب قطعی


توضيح : ندارد

22/1492


83/3/5


وزارت جهاد کشاورزی - کرمانشاه - ماهیدشت

 

کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی امور زراعی و باغی - گیاهپزشکی مصوب قطعی


توضيح : ندارد

22/7497


85/6/5


اموزشکده فنی و حرفه ای دختران کاشان وزارت اموزش و پرورش

 

کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی - حسابداری مصوب قطعی


توضيح : ندارد

22/10312


84/10/27


اموزشکده فنی و حرفه ای شهید مدنی خرم اباد وزارت اموزش و پرورش

 

کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی - حسابداری مصوب قطعی


توضيح : ندارد

22/1034


85/1/29


اموزشکده فنی و حرفه ای شماره 2 تهران ( شهید شمسی پور )

 

کاردانی پیوسته کامپیوتر - نرم افزار مصوب قطعی


توضيح : ندارد

22/1036


85/1/29


اموزشکده فنی و حرفه ای دختران خرم اباد وزارت اموزش و پرورش

 

کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی - حسابداری مصوب قطعی


توضيح : ندارد

22/1051


85/1/29


اموزشکده فنی و حرفه ای پسران گرگان وزارت اموزش و پرورش

 

کاردانی پیوسته کامپیوتر - نرم افزار کامپیوتر مصوب قطعی


توضيح : ندارد

22/1053


85/1/29


اموزشکده فنی و حرفه ای شماره 2 همدان

 

کاردانی پیوسته الکتروتکنیک - برق مصوب قطعی


توضيح : ندارد

22/1054


85/1/29


اموزشکده فنی و حرفه ای خرم اباد

 

کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی - حسابداری مصوب قطعی


توضيح : ندارد

22/1055


85/1/29


مرکز اموزش عالی تعاون خراسان وزارت تعاون

 

کارشناسی جغرافیا غیر مصوب


توضيح : ندارد

22/10750


84/11/18


موسسه اموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی صدر المتالهین

 

کاردانی علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر مصوب قطعی


توضيح : در تاریخ 85/3/12 با یکبار پذیرش دانشجو موافقت شد و

22/10772


84/11/1


موسسه اموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران ( تهران ) جمعیت هلال احمر

 

کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی امداد و سوانح مصوب موقت


توضيح :

22/1085


85/1/30


مرکز اموزش علمی کاربردی گسترش انفورماتیک ایران ( تهران ) وزارت صنایع و معادن

 

کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر مصوب موقت


توضيح :

22/1087


85/1/30


اموزشکده فنی و حرفه ای دختران گنبد کاووس وزارت اموزش و پرورش

 

کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی - حسابداری مصوب قطعی


توضيح : ندارد

22/11009


85/7/29


مرکز اموزش عالی میراث فرهنگی

 

کاردانی باستانشناسی مصوب قطعی


توضيح : ندارد

22/11089


84/12/2


موسسه اموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی ارشاد ( دماوند )

 

کارشناسی مدیریت صنعتی مصوب موقت


توضيح : مجوز مزبور برای سال های تحصیلی 78و79و80و81و82و83و84 نیز تمدید شده

22/1126


85/2/9


مرکز اموزش عالی میراث فرهنگی

 

کاردانی حفاظت و مرمت بناهای تاریخی مصوب قطعی


توضيح : ندارد

22/11490


84/11/30


مرکز اموزش علمی کاربردی مدیریت صنعتی کرمانشاه سازمان مدیریت صنعتی

 

کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی مدیریت بازرگانی مصوب موقت


توضيح :

22/11634


84/11/23


مرکز اموزش شرکت داده پردازی ایران شرکت داده پردازی

 

کاردانی کاربرد کامپیوتر مصوب قطعی


توضيح : لازم به ذکر است با توجه به رای شورای گسترش اموزش عالی پذیرش دانشجو در

22/12011


84/11/25


مرکز اموزش علمی کاربردی صنعت اب و برق خوزستان ( اهواز ) وزارت نیرو

 

کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی عمران - ساختمان های ابی مصوب موقت


توضيح :

22/12075


84/11/26


اموزشکده فنی و حرفه ای پسران شماره 1 تهران ( انقلاب اسلامی ) وزارت اموزش و پرورش

 

کارشناسی ناپیوسته برق - کنترل و ابزار دقیق مصوب قطعی


توضيح : ندارد

22/12107


84/11/26


مرکز اموزش علمی کاربردی شرکت تعاونی پیشتازان ایین زندگی ( تهران ) وزارت تعاون

 

کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی تربیت مربی - مراکز پیش دبستانی مصوب موقت


توضيح :

22/12123


84/11/29


موسسه اموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی شمال

 

کاردانی علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر مصوب موقت


توضيح : شورای گسترش اموزش عالی در جلسات مورخ 81/3/25 و 81/12/17 با

22/12179


84/11/29


دانشگاه صنایع و معادن ایران ( تهران ) وزارت صنایع و معادن

 

کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر مصوب موقت


توضيح :

22/12183


84/11/30


مرکز اموزش علمی کاربردی شرکت زغال سنگ کرمان وزارت صنایع و معادن

 

کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی اکتشاف معدن مصوب موقت


توضيح :

22/12187


84/12/2


مرکز اموزش علمی کاربردی صنعت اب و برق اصفهان وزارت نیرو

 

کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی برق - قدرت مصوب موقت


توضيح : مجوز اجرای

22/12188


84/12/2


دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

 

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی پست مصوب موقت


توضيح : مجوز

22/12189


84/12/3


دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

 

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی پست مصوب موقت


توضيح : مجوز

22/12189


84/12/3


سازمان مدیریت صنعتی - کرمانشاه وزارت صنایع و معادن

 

کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی آمار و نیروی انسانی مصوب قطعی


توضيح : ندارد

22/6476


83/9/1


مرکز اموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه جهاد دانشگاهی

 

کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر مصوب موقت


توضيح :

22/9718


84/10/17


مرکز اموزش علمی کاربردی بازرگانی ( تهران ) وزارت بازرگانی

 

کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی اقتصاد کار و بهره وری مصوب موقت


توضيح :

22/12334


84/12/1


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [بعدي >>]


تعداد مراكز 604