به منظور يكسان سازي دروس ارايه شده در رشته هاي يكسان در  واحدهاي مختلف دانشگاه ، كليه رشته ها و دروس رشته هاي داير در دانشگاه كد گذاري شده است تا هر رشته و هر درس داري يك كد منحصر به فرد باشد و تعداد اشتباه واحدها در ثبت دروس انتخابي و گذرانده دانشجو به حداقل برسد و همچنين در نرم افزار آموزشي دانشگاه نيز از اين كدينگ بتوان استفاده نمود .

ورود اعضا برای ثبت لیست دروس

1- جستجو از طریق نام رشته ( قسمتی از نام رشته را وارد نمائید.)

2- جستجو از طریق لیست (جهت دريافت كد دروس رشته مورد نظر را از ليست زير انتخاب نموده و دكمه مقابل آن را كليك نماييد.)

 

ورود اعضا برای ثبت لیست دروس