صفحه اول

رئیس مرکز
بخشنامه ها
آئين نامه ها

سرفصل رشته ها

سرفصل قدیمی - فقط برای ترجمه

كدينگ رشته ها ودروس

شورای برنامه ریزی

دریافت سرفصل برای ترجمه

 

سرفصل جدید کارشناسي  رشته مهندسی شیمیnew

سرفصل جدید کارشناسي  رشته مهندسی کامپیوترnew

سرفصل جدید کارشناسي  رشته مهندسی معدنnew

سرفصل جدید کارشناسي رشته مهندسی نساجیnew

سرفصل جدید کارشناسي ارشد و دکتری رشته مهندسی معدنnew

سرفصل جدید کارشناسي رشته مهندسی معدنnew

سرفصل جدید کارشناسي ناپیوسته رشته مهندسی اجرایی عمرانnew

سرفصل جدید کارشناسي ارشد و دکتری رشته مهندسی عمران new

سرفصل جدید کارشناسي ارشد  رشته مهندسی نفت - مخازن هيدروكربوريnew

سرفصل جدید کارشناسي ارشد  رشته مهندسي نفت -حفاريnew

سرفصل جدید کارشناسي ارشد  رشته مهندسي نفت -بهر برداریnew

سرفصل جدید کارشناسي ارشد  رشته مهندسي نفت -اکتشافnew

سرفصل جدید کارشناسي رشته مهندسي نفت new

سرفصل جدید دوره کارشناسی رشته علوم و صنایع غذایی

سرفصل جدید دوره کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی

سرفصل جدید کارشناسي ارشد محيط زيست گرايش برنامه ريزي مديريت آموزش محيط زيست

ورود اعضاء

   ايميل          

 رمز(كدملي)  

   

  ثبت نام

دانلود

 

آمار

تعداد كاربر آنلاين :

تعداد بازديدها:

دانشگاه آزاد اسلامي 1385-1393

indx
indx