صفحه اول

رئیس مرکز
بخشنامه ها
آئين نامه ها

سرفصل رشته ها

سرفصل قدیمی - فقط برای ترجمه

كدينگ رشته ها ودروس

شورای برنامه ریزی

دریافت سرفصل برای ترجمه

 

سرفصل جدید دوره کارشناسی رشته علوم و صنایع غذایی

سرفصل جدید دوره کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی

سرفصل جدید کارشناسي ارشد محيط زيست گرايش برنامه ريزي مديريت آموزش محيط زيست

 

ورود اعضاء

   ايميل          

 رمز(كدملي)  

   

  ثبت نام

دانلود

 

آمار

تعداد كاربر آنلاين :

تعداد بازديدها:

دانشگاه آزاد اسلامي 1385-1393

indx
indx