معاونت آموزشي - اداره کل مطالعات و برنامه ریزی آموزشی و درسی

صفحه اول

چارت سازمانی
مدیر کل
بخشنامه ها
آئين نامه ها
رشته شهرهای دایر دانشگاه

پرسش و پاسخ همكاران

سرفصل رشته ها

سرفصل قدیمی - فقط برای ترجمه

كدينگ رشته ها ودروس

مراكز آموزش عالي مورد تاييد

تماس با ما

پيگيري نامه

شورای برنامه ریزی

آدرس و تلفن واحدهای
دریافت سرفصل برای ترجمه

 

سرفصل جدید دوره کارشناسی رشته علوم و صنایع غذایی

سرفصل جدید دوره کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی

سرفصل جدید کارشناسي ارشد محيط زيست گرايش برنامه ريزي مديريت آموزش محيط زيست

 

ورود اعضاء

   ايميل          

 رمز(كدملي)  

   

  ثبت نام

دانلود

بولتن دفتر مطالعات

پاورپوينت كارگاه كمسيون موارد خاص

فرم هاي دفتر گسترش

 

آمار

تعداد كاربر آنلاين :

تعداد بازديدها:

دانشگاه آزاد اسلامي 1385-1393

indx
indx