صفحه اول

رئیس مرکز
بخشنامه ها
آئين نامه ها

سرفصل رشته ها

سرفصل قدیمی - فقط برای ترجمه

كدينگ رشته ها ودروس

شورای برنامه ریزی

دریافت سرفصل برای ترجمه

 

سرفصل جدید دکتری  رشته شهرسازی new

سرفصل جدید کارشناسی ارشد  رشته مدیریت ورزشی new

سرفصل جدید کارشناسي  رشته مهندسی شیمی

سرفصل جدید کارشناسي  رشته مهندسی کامپیوتر

سرفصل جدید کارشناسي  رشته مهندسی معدن

سرفصل جدید کارشناسي رشته مهندسی نساجی

سرفصل جدید کارشناسي ارشد و دکتری رشته مهندسی معدن

سرفصل جدید کارشناسي رشته مهندسی معدن

سرفصل جدید کارشناسي ناپیوسته رشته مهندسی اجرایی عمران

سرفصل جدید کارشناسي ارشد و دکتری رشته مهندسی عمران  

سرفصل جدید کارشناسي ارشد  رشته مهندسی نفت - مخازن هيدروكربوري

سرفصل جدید کارشناسي ارشد  رشته مهندسي نفت -حفاري

سرفصل جدید کارشناسي ارشد  رشته مهندسي نفت -بهر برداری

سرفصل جدید کارشناسي ارشد  رشته مهندسي نفت -اکتشاف

سرفصل جدید کارشناسي رشته مهندسي نفت  

سرفصل جدید دوره کارشناسی رشته علوم و صنایع غذایی

سرفصل جدید دوره کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی

سرفصل جدید کارشناسي ارشد محيط زيست گرايش برنامه ريزي مديريت آموزش محيط زيست

ورود اعضاء

   ايميل          

 رمز(كدملي)  

   

  ثبت نام

دانلود

 

آمار

تعداد كاربر آنلاين :

تعداد بازديدها:

دانشگاه آزاد اسلامي 1385-1393

indx
indx